Materiały drukowane

Dobieramy właściwe nośniki reklamowe tak by intensyfikować punkty styku z reklamą również poza internetem, pozwala to budować świadomość i zaufanie do Twojej firmy i produktów. Uwzględniając grupę docelową opracowujemy materiały drukowane uwzgędniając spójny przekaz reklamowy i wizerunek marki.

Materiały drukowane są niedołącznym elementem działań marketingowych firmy offline. Przekazanie i zainteresowanie odbiorców informacjami na temat inwestycji, przedstawienie i prezentacja firmy czy jej produktów zawsze wiązało się z elementami POS (Point Of Sale, punktami sprzedaży).

Materiały drukowane są tam gdzie klienci Twojej firmy. Dlatego wykorzystujemy ten punkt styku z klientem i powinniśmy mu przedstawić naszą ofertę w sposób ciekawy i estetyczny.

Tworzymy materiały sierowane do konkretnych grup odbiorców.

 

Wykonujemy materiały:

accepted 151153 640 informacyjne,

accepted 151153 640 sprzedażowe,

accepted 151153 640 o charakterze inwestycyjnym,

accepted 151153 640 promocyjne.

 

Co zyskujesz:

accepted 151153 640 estetyczny i przemyślany projekt,

accepted 151153 640 szeroki wybór form od ulotek i plakatów po katalogi z pełną ofertą,

accepted 151153 640 specjalistyczne wydawnictwa tematyczne (poradniki, foldery),

accepted 151153 640 skład i przygotowanie do druku,

accepted 151153 640 możliwość wykorzystania plików do osadzenia w internecie.

 

 

Jakie formy pomogą Twojej firmie? Napisz do nas